Dostęp do czytania news w ICM

UWAGA!

Jeśli ktoś nie poświęci chwili czasu na dokładne przeczytanie i zrozumienie poniższych instrukcji, niech się nie dziwi, że administrator serwera nie poświęci swojego czasu na odpowiadanie mu. Błędnie wypełnione formularze są kasowane bez odpowiedzi.

Jeżeli nie jesteś administratorem w swojej instytucji/domenie, nie zgłaszaj jej do czytania news! Zamiast tego skontaktuj się ze swoim administratorem, niech on to zrobi. Czasem może się np. okazać, że istnieje bliższy Ciebie serwer news niż news.icm.edu.pl.

Ponieważ zostałem zalany powodzią listów od użytkowników kont darmowych na serwerach typu onet.pl czy wp.pl, jeszcze raz powtórzę: zgłaszaj mi domenę, tylko jeżeli jest to Twoja domena, którą Ty administrujesz! Nie jestem w stanie dawać autoryzacji dla poszczególnych użytkowników.

Prośbę o dopisanie do uprawnionych do korzystania z news.icm.edu.pl proszę wysyłać na adres news@icm.edu.pl. Powinna ona wyglądać następująco (wystarczy przemyszkować do pisanego listu):

Nazwa instytucji:
Nazwa domeny:
Adres instytucji:
Telefon:
Fax:
Osoba kontaktowa:
Sponsor: 

Przykład:

Nazwa instytucji:	Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Nazwa domeny:		icm.edu.pl
Adres instytucji:	Pawinskiego 5a, 02-106 Warszawa
Telefon:		(22) 8749100
Fax:			(22) 8749115
Osoba kontaktowa:	ICM News Administrator <news@icm.edu.pl>
Sponsor:		tak

W pole "Nazwa domeny" należy wpisać, uwaga, DOMENĘ. Domenę w tym kontekście definiujemy jako "Coś, co ma rekord SOA w DNS", np.: icm.edu.pl, fuw.edu.pl, nask.pl. Pojedynczy komputer, np. news.icm.edu.pl nie jest uznawany w tym kontekście za domenę. Nie dopisujemy pojedynczych komputerów. Nie dopisujemy adresów IP. Jeśli odpowiadasz za kilka domen, wpisz je wszystkie oddzielając przecinkami (przy założeniu, że nazwa instytucji jest taka sama).

W polu "sponsor" prosimy odpowiedzieć "tak" jeśli instytucja wspomagała już finansowo nasz serwis, lub też zamierza to zrobić w niedalekiej przyszłości. Od instytucji edukacyjnych nie wymagamy żadnych wpłat (chyba, że są to szkoły prywatne), od firm i providerów internetowych (szczególnie) spodziewamy się współpracy.

Przez "osobę kontaktową" rozumiemy kogoś, kto poinformowany o przypadkach nadużywania dostępu do news będzie w stanie podjąć odpowiednie działania, żeby w przyszłości temu zapobiec. Powinna to też być osoba potrafiąca odpowiedzieć na parę technicznych pytań i wiedząca co to jest odwrotny DNS. Na ten adres będą też wysyłane co ważniejsze ogłoszenia i informacje o serwerze u nas.

Na dopisanie domeny i potwierdzenie daj nam do tygodnia - przez ten czas nie wysyłaj prośby ponownie.

Formularze błędne, tzn:

BĘDĄ NATYCHMIAST KASOWANE. Należy poświęcić parę minut, żeby przysłać poprawny i ładnie sformatowany formularzyk.

Na koniec jeszcze jedna informacja, która może okazać się istotna dla niektórych: owszem, domena icm.edu.pl, występująca w powyższym przykładzie, ma od dawna dostęp do serwera news. Nie należy przysyłać formularzyków z wpisaną domeną icm.edu.pl. To tylko przykład.